تبریزلی حاج رضا صراف

صرافین تورکجه نوحه لری و مرثیه شعرلری

ایسته‌ر کونول
ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٢   کلمات کلیدی: متن نوحه

یا امام حسین قبر-ی-پاکێن ایسته‌ر کؤنۆل

قوْشار: تبریزلی سیّد رضا صرّاف

 

قبر-ی-پاکێن یا حسین مدّتدی ایسته‌ر کؤنۆل

زاره گلمیش بیر مقام-ی-آه-وْ-زار ایسته‌ر کؤنۆل

 

مـعصیـت‌کــارم منـه تـوفیقیـن هــر گـه یـار اوْلــۇر

نقطه‌ی-ی-مجرم گئده‌ر، دل محرم-ی-اسرار اوْلۇر

قبر-ی-اکبر عاشئق-ی-منصوره پای-ی-دار اوْلۇر

پایدار اوْلماقلێقا بیر پای-ی-دار ایسته‌ر کؤنۆل


 

کۆنج-ی-غمده بیر نفر یوْخ منله هم‌آواز اوْلا

آز قالێبدێر مرغ-ی-روحیم جیسمده‌ن پرواز اوْلا

ایسته بۇ جانیم سر-ی-کویینده پای‌انداز اوْلا

دۇت الیمده‌ن غم گۆنۆنده غمگسار ایسته‌ر کؤنۆل

 

هر طرف اسکندر-ی-دل آب-ی-حئیوان آختارێر

ظۆلمت-ی-غمده گُذر، لعل-ی-بدخشان آختارێر

جان وئره‌ن عاشیق همیشه کوی-ی-جانان آختارێر

جان نثار ائتمه‌کلیگه بیر جان نثار ایسته‌ر کؤنۆل

 

ائیله‌ییب شوق-ی-وصالین واله-وْ-حئیران منی

وادی-ی-حئیره‌تده قوْیما بئیله سرگردان منی

قوْرخۇرام سالسێن آیاقدان محنت-ی-هئجران منی

هجر الینده‌ن جانه گلمیش، وصل-ی-یار ایسته‌ر کؤنۆل

 

پرتو-ی-نور-ی-خیالینله دوْلۇب صحرای-ی-دل

گؤزیاشێم تک موجه گلمیش جوش ائده‌ر دریای-ی-دل

طور-ی-عئشقینده مناجات ائتمه‌گه موسای-ی-دل

طاقت-ی-تاب آختارێر، صبر-ی-قرار ایسته‌ر کؤنۆل

 

حجله‌گاه-ی-قاسیمی هر لحظه کیم یاد ائیله‌ره‌م

نی کیمی گلله‌‌م نوایه، داد-وْ-فریاد ائیله‌ره‌م

عئیش-ی-عئشره‌ت مُلکینی، آهیله برباد ائیله‌ره‌م

چون تن تبدار، چشم-ی-اشکبار ایسته‌ر کؤنۆل

 

خاطیریم اوْلمۇش پریشان سُنبل-وْ-سوسن کیمی

خلقیده‌ن کسمیش علایق رشته‌سین سوزن کیمی

چوْخ سئوه‌ر قبرین چکه، آغوشه پیراهن کیمی

جان وئریب وصله یئته پروانه وار ایسته‌ر کؤنۆل

 

تُند باد هئجریله سوْلمۇش گۆلۆستانیم منیم

غۆصصه‌ده‌ن اوْلمۇش خزان گلبرگ-ی-خندانیم منیم

نطق یوْخ دیلده‌ن دۆشۆب مرغ-ی-خوْش‌الحانیم منیم

بۆلبۆل-ی-شوریده تک فصل-ی-بهار ایسته‌ر کؤنۆل

 

سئیل غمده‌ن آز قالێر بُنیاد-ی-جیسم اوْلسۇن خراب

زورق-ی-جیسمیم اوْ سئیل ایچره قالێب مئثل-ی-حُباب

محفل-ی-وصلین خیالیله اوْلۇب باغرێم کباب

ایختیاریم یوْخ نئدیم، بی‌ایختیار ایسته‌ر کؤنۆل

 

شور-ی-عئشقین شُهرتی ازبس کی عالم‌گیر اوْلۇب

بینوا صرّاف اوْدۇر مجنون کیمی بی‌زنجیر اوْلۇب

آب-ی-خاک-ی-غمله گویا طینَتیم تخمیر اوْلۇب

محنت-ی-درد-ی-مصیبت هر نه وار ایسته‌ر کؤنۆل