تبریزلی حاج رضا صراف

صرافین تورکجه نوحه لری و مرثیه شعرلری

حضرت علی ع نوحه‌سی 1
ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱   کلمات کلیدی: متن نوحه ،حضرت علی (ع)

حضرت علیع مین شهاده‌تینه گؤره نوحه

قوْشار: تبریزلی صراف

 

چون تُراب-ی-تیره اوْلدێ1، خوابگاه-ی-بوتُراب

عرشیدن گلدی نیدا، یا لیتنیٰ کُنتُ تراب

 

چوْخ بلالر چکدی بۇ عاله‌مده شاه-ی-لافتا

هر غمه صبر ائیله‌دی اوْل معده‌ن-ی-جود-وْ-عطا

وئردی باش مئحراب-ی-عباده‌تده بوْیاندێ قانه تا

اهل-ی-عئشقه بیربه‌بیر اوْلسۇن اوْباشدان فتح-ی-باب


کئشوه‌ر-ی-ایمانیده نصب ائیله‌دی بئیده‌ق یئره

حقّ دیلیله‌ن ائتدی امراللّهی جاری حق یئره

بیلمئیوب2 حقّین اوْنۇن، اؤلدۆردیله‌ر ناحقّ یئره

اوْلدێ قانیله‌ن مترجَم معنی-ی-امّ‌الکتاب

 

چون یێخێلدێ باعئث-ی-ایجاد حرف کاف نون

دین-ی-حقّین اوْلدۇ بیر مؤحکم ستونی سرنیگون

دۆشدۆ دیلده‌ن قلب-ی-عاله‌م، اوْلدۇ عاله‌م بی‌سکون

شش جهتده‌ ظاهیر اوْلدێ بۇ جهت‌دن اینقیلاب

 

اوْلدۇ ضربت آشنا فرق-ی-شه-ی-مردانیله‌ن

دوْلدێ "عین‌اللاهه" ناظیر گؤزله‌ری آلقانیله‌ن

وئردی جان جانانه، امما نه لب-ی-عطشانیله‌ن

شیعه‌لر ائی کاش اوْلئیدی3 کوفه‌ی-ی-ویران خراب

 

بیلمیره‌م آیا نه وار بۇ یئرده ائی اهل-ی-ولا

قوْیدێ4 هر کیمسه قده‌م اوْلدێ5 بلایه موبته‌لا

عاقیبه‌ت قانه بوْیاندێ بۇردا شاه-ی-کربلا

کسدی باشێن وئرمه‌دی دۆشمه‌ن اوْنا بیر جرعه آب

 

چوْخ مصیبت‌لر اوْلۇب شیعه نمایان کوفه ده

چوْخ بده‌نلر آخه‌ر اوْلمۇش قانه غلطان کوفه ده

وئرمئیوب6 امما حۆسئن تک بیر نفر جان کوفه ده

بیر بده‌ن دؤرت7 مین جراحه‌ت کیم گؤرۆب وئرسین جاواب

 

شیعه‌لر اهل-ی-جفا حاشا جفاده‌ن دوْیدۇلار

کسدیله‌ر باشێن سوْیۇب جیسمین یئر اۆزره قوْیدۇلار

خئیمه‌گاهین ائتدی‌لر غاره‌ت عیالین سوْیدۇلار

اهل-ی-بیت عیصمه‌ت اوْلدۇ، بسته‌ی-ی-قئید طناب

 

کیم گؤرۆب بیر بئله ظۆلمی بیر مسلمانه روا

با اوْلۇب لب تئشنه اؤلمه‌ک هانسێ قۇربانه روا

گؤردی8 امما اهل-ی-کین شاه-ی-شهیدانه روا

هم عیالی، هم اؤزۆ اوْلسۇن سۇسۇزدان دل‌کباب

 

لئشگه‌ر-ی-جرم-وْ-معاصی بئیده‌ق آچمێش رنگ-رنگ

پهلوان-ی-نفس ائدیب دیر عرصه‌نی صرّافه تنگ

چوْخ سعاده‌ت دیر، ویرا9 اگه‌ر دامه‌ن-ی-مولایه چنگ

چون امیرالمؤمنین دیر شافع-ی-یومُ‌الحساب

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اوْلدۇ

2- بیلمئییب، بیلمه‌ییب

3- اوْلایدێ

4- قوْیدۇ

5- اوْلدۇ

6- وئرمه‌ییب، وئرمئییب

7- گؤردۆ

9- وۇرا